Home / Tag Archives: Thanh toán tự động AutoPay

Tag Archives: Thanh toán tự động AutoPay

FPT Telecom cung cấp dịch vụ AutoPay thanh toán tự động cước Internet và truyền hình

Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách hàng sử dụng Internet FPT và Truyền hình FPT. Có thể thanh toán cước tự động với tiện ích AutoPay trên ứng dụng Hi FPT từ 10/1/2018. AutoPay là tiện ích cho phép khách hàng thanh toán tự động. Định kỳ bằng các …

Read More »

error: Content is protected !!